Hans Petter Faugli

Alle Inhalte dieses Autors

Hans Petter Faugli er leder for Lærergruppen i MTT. Han har samarbeidet med sin onkel Oddvar Holten, grunnleggeren av MTT, om kursvirksomheten og utviklingen av MTT siden 1970 til Holten død i 1995. MTT er fortsatt i stadig utvikling og kursmanualene blir oppgradert for hvert kurs.

Faugli er lærer i Medisinsk Treningsterapi og Manuell Terapi. Sensor ved Master utdanningen i Manuell Terapi ved Universitetet i Bergen. Hovedforfatter til lærebøker i MTT på norsk og engelsk. Forfatter og medarbeider ved div artikler og vitenskapelige forskningsprosjekter.