Schweden

Physiotools Sverige

Lauritz Weibullsväg 19
224 65 Lund

Tel: 0704-93 54 93
Fax: 020-79 82 49
E-Mail: sales@physiotools.com
Webseite: http://support@physiotools.com

Medema Physio AB

Box 1169
171 32 Solna
Visitadress: Smidesvägen 10-12

Tel: +46-8-404 1200 
Fax: +46-8-280 015
E-Mail: info@medema.se
Webseite: http://www.medema.se

Scanergo AB

Solkraftsvägen 33
135 70 Stockholm

Tel: +46-8-770 25 00
Fax: +46-8-770 25 70
E-Mail: bo@scanergo.se
Webseite: http://www.scanergo.se