Asiakaskeissi: FysioPeimari Oy:llä hyviä kokemuksia etäkuntoutuksesta

Uutiset | 14 May 2020
FysioPeimari Oy

Koronavirukseen liittyvien rajoitusten voimaan tultua FysioPeimarissa lähdettiin ennakkoluulottomasti kehittämään etäkuntoutuspalveluja.

Paimiossa sijaitseva FysioPeimari Oy on käyttänyt Physiotoolsin Remote Traineria etäkuntoutuksessa huhtikuun alusta lähtien. Koronavirukseen liittyvien rajoitusten voimaan tultua FysioPeimarissa lähdettiin ennakkoluulottomasti kehittämään etäkuntoutuspalveluja, vaikka suurimmalla osalla yrityksen asiakkaista etäkuntoutus on haasteellista tai jopa mahdotonta.

Kelan rajoitukset vaikuttivat rajusti FysioPeimariin. Yrityksen asiakkaista suuri osa on vaikeavammaisia ja osa asuu palvelutaloissa, joista ei ole saanut lähteä eikä niihin ole saanut mennä. Osa asiakkaista on myös kertonut, ettei uskalla kulkea taksilla tartuntavaaran pelossa. Työt vähenivät niin paljon, että toimitusjohtaja Sirpa Nieminen joutui lomauttamaan muut kolme työntekijäänsä ja jäi itse hoitamaan jäljelle jääneitä töitä.

Sirpalla on nyt kaksi asiakasta etäkuntoutuksessa, ja molempien kanssa on alusta saakka käytetty Remotea. Asiakkaat ovat kognitiivisesti hyvätasoisia ja osaavat käyttää erilaisia laitteita. Sirpa on huomannut, että molemmat asiakkaat ovat selkeästi hyötyneet etäterapiasta. He ovat pitäneet selkeistä video-ohjeista ja siitä, että video pyörii rauhallisesti ja tulee useita toistoja.

Sirpa kertoo, että onnistuneen etäkuntoutuksen edellytyksenä on ollut hyvä suunnittelu. Fysioterapialle tulee olla selkeä tavoite, ja harjoitteet tulee valita etukäteen. ”On tärkeää, että Remotessa on riittävä määrä harjoitteita. Jatkossa aion tehdä sinne liikesarjakokonaisuuksia, vähän niin kuin eri teemoja, joista voin sitten helposti poimia sopivia harjoitteita.” Myös asiakkaan toimintakyvyn tunteminen entuudestaan helpottaa etäkuntoutuksen toteuttamista. 

Etäkuntoutus on ollut asiakkaillekin uusi kokemus. Toinen asiakkaista on kokenut, että on ollut erittäin hyvä saada etäkuntoutusta, sillä hän ei ole korkean sairastumisriskin takia voinut lähteä lähiterapiaan. Asiakas seurasi ensimmäisellä kerralla terapiaa kännykällä, mutta vaihtoi seuraavalla kerralla isompaan näyttöön, mikä paransi kuntoutuskokemusta.

Sirpa on suuntautunut fysioterapian muotoihin, joissa läsnäolo ja kohtaaminen ovat tärkeitä: manuaaliterapiaan, akupunktioon ja neurologiseen fysioterapiaan. Näin ollen etäkuntoutusta ei FysioPeimarissa oltu aiemmin tarvittu eikä kokeiltu. Kuitenkin heti rajoitusten voimaan tultua Sirpa alkoi laatia suunnitelmia etäkuntoutuksen toteuttamiseksi, tulevaisuuttakin silmällä pitäen.

”Kun Kelalta tuli ilmoitus, että terapia laitetaan tauolle niin kyllähän meiltä vedettiin matto jalkojen alta pois”, Sirpa kommentoi. Samoihin aikoihin tuli myös tieto, että Business Finlandilta voisi hakea rahoitusta. FysioPeimari lähetti hakemuksen ja se hyväksyttiin. Nyt yrityksessä kehitetäänkin toimintamalleja etäkuntoutuksen ottamiseksi tarjontaan jatkossakin. Kehitteillä on muun muassa Chat-palvelu sekä sopivan tilan varaaminen etäkuntoutukselle.  ”Näen tämän kyllä mahdollisuutena kehittää yrityksen toimintaa”, toteaa Sirpa.  

FysioPeimari Oy

Lue lisää Physiotoolsin etäratkaisuista