Fysioterapiaa opiskelijoille – haastattelussa YTHS

Uutiset | 16 Lokakuu 2020
YTHS fysioterapia

Haastattelimme YTHS:n eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön vastaavaa fysioterapeuttia Heidi Riskaa opiskelijoiden fysioterapiaan liittyen.

YTHS vastaa Suomessa kaikkien yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollosta, jossa yhtenä osa-alueena on fysioterapia. Vuoden vaihteessa YTHS:n palvelujen piiriin tulevat myös ammattikorkeakoulut. Muutoksen jälkeen organisaatio tarjoaa palveluja jopa 270 000 opiskelijalle.  

Heidin vastuulla YTHS:ssä on muun muassa fysioterapian toimintakäytänteiden kehittäminen ja yhtenäistäminen. Kehityskohteena ovat olleet myös Physiotoolsin käyttämiseen liittyvät toimintatavat.

Minkälaisissa tilanteissa opiskelijat tulevat vastaanotolle? 

Heidi on huomannut kaksi selkeätä asiakasryhmää opiskelijoiden keskuudessa: ne, jotka liikkuvat liian vähän sekä toisaalta ne, jotka liikkuvat liikaa. Liian vähäisestä liikkumisesta johtuvat vaivat ovat usein selkä- ja niskavaivoja. Myös harjoittelun aloittaminen spontaanisti liian kovaa saattaa johtaa erilaisiin ongelmiin.  

Opiskelijat pääsevät fysioterapian vastaanotolle aina tarvittaessa. Pitkiä hoitojaksoja ei kuitenkaan anneta eikä palveluun kuulu pitkäaikaissairauksien kuntoutusta. Tyypillisesti opiskelija käy vastaanotolla pari kertaa.  

Heidin mukaan nykypäivän näkyviä trendejä ovat mielenterveyden haasteet sekä stressi, jotka heijastuvat myös fysioterapiaan. Opiskelu on vaativaa ja sen lisäksi haasteita asettavat monet muutkin asiat elämässä. ”Masentuneisuus ja ahdistuneisuus heijastuvat kehon terveyteen ja onkin tutkittu, että masentuneella tai ahdistuneella on enemmän tuki- ja liikuntaelinongelmia”, Heidi kertoo.  

Miten opiskelijaa motivoidaan harjoittelemaan? 

Harjoittelemaan motivoituminen on tärkeää toipumisen kannalta ja fysioterapeutti on siinä olennaisessa roolissa. ”On tärkeää perustella opiskelijalle, miksi harjoittelu auttaa. Fysioterapeutti ikään kuin myy harjoittelun opiskelijalle”, Heidi kertoo. ”Opiskelijoilla on monesti oma ennakkoajatuksensa siitä, miten ongelman saa poistumaan eikä se suinkaan aina ole se, että ongelma lähtee harjoittelemalla. Opiskelija voi olla etukäteen ajatellut, että fysioterapeutin vastaanotolla löytyisi jokin nopea konsti vaivan parantamiseen.” 

Motivoinnissa korostuu myös yksilöllisten harjoitusohjelmien tärkeys. ”Olen havainnut, että jos yksilöllistä harjoitusohjelmaa ei saa, motivaatio harjoitteluun on huomattavasti heikompi. Jos vaikkapa sanot, että käy sivustoltamme katsomassa tällainen harjoitevideo niin se ei motivoi. Jos taas harjoitusohjelma on laadittu henkilökohtaisesti juuri kyseiselle asiakkaalle, se on motivoivaa”, Heidi kertoo.  

Heidi tuo esiin Physiotoolsin laajan harjoitekirjaston ja mahdollisuuden löytää harjoitteita opiskelijan oman harrastuksen parista. ”Tykkään siitä, että voin antaa opiskelijoille harjoitteita heidän harrastuksistaan käsin. Esimerkiksi jos opiskelija harrastaa joogaa, pilatesta tai kahvakuulaa niin pystyn sen kautta hakemaan liikkeitä hänelle”.  

Osaa opiskelijoista motivoi myös oman harjoittelun seuraaminen ja kuittaaminen tehdyksi. YTHS:n fysioterapeutit lähettävätkin harjoitusohjelman myös opiskelijan Physiotools Trainer -mobiilisovellukseen, jossa harjoitteita voi merkitä tehdyiksi ja seurata omaa harjoittelun aktiivisuutta. Fysioterapeuttikin näkee opiskelijan harjoitteluraportin Physiotoolsista, mikä saattaa osaltaan motivoida opiskelijaa.  

Minkälaisia käytänteitä YTHS:ssä on kehitetty?

Viime vuoden alussa, kun Heidi aloitti YTHS:n palveluksessa, Physiotoolsin käyttäminen oli melko vähäistä ja satunnaista. Käyttämistä on sittemmin pyritty lisäämään järjestämällä koulutuksia sekä kannustamalla fysioterapeutteja kokeilemaan Physiotoolsin uudistunutta hakutoimintoa. Tärkeä uudistus oli myös Physiotoolsin yhdistäminen potilasjärjestelmä Acuteen. Harjoitusohjelmat tallentuvat nyt suoraan Acuteen, josta fysioterapeutit näkevät opiskelijalle annetut harjoitteet. Lisäksi harjoitusohjelma lähtee tallennettaessa automaattisesti opiskelijan Physiotools Trainer -mobiilisovellukseen eikä fysioterapeutin tarvitse sitä erikseen lähettää.  

Yhtenäistäminen ei ole tapahtunut ihan kivuttomasti. ”On yllättävää, miten vaikeaa on muuttaa totuttuja tapoja. Muutos vaatii perusteluja ja fysioterapeutin täytyy itse kokea muutoksen tuoma hyöty, jotta uudet toimintatavat tulisivat käytäntöön. Hyvään suuntaan ollaan menossa ja toki myös etävastaanottojen pitäminen on vauhdittanut muutosta. Physiotools on mahdollistanut sen, että ohjelma voidaan helposti lähettää myös etävastaanoton asiakkaille.” 

Millä tavalla koronavirus vaikuttaa työtapoihinne?

YTHS:llä pidetään tällä hetkellä pääsääntöisesti etävastaanottoja. Kamera on aseteltu niin, että fysioterapeutti pystyy vapaasti liikkumaan huoneessa ja näyttämään, kuinka harjoitteet tulee suorittaa. Session jälkeen fysioterapeutti lähettää harjoitusohjelman opiskelijalle Physiotoolsista.  

Myös maskisuositusta noudatetaan, mikäli se on kyseisellä alueella voimassa. Hygieniaa korostetaan, vaikka se on muutenkin jo terveydenhoitoalalla toimiville itsestäänselvyys. Lisäksi Helsingin harjoittelusali on suljettuna eikä ryhmiä ole järjestetty.  

Miten motivoidut omaan työhösi ja mitä haluaisit siinä muuttaa? 

”Motivoivaa on aina se, kun ympärillä olevat ihmiset ovat innostuneita ja haluavat viedä asioita eteenpäin”, Heidi kertoo. ”Sama tietysti pätee opiskelijoihin. Innostus luo innostusta ja hyvinvointia ja sitä kautta syntyy myös uusia ajatuksia ja ideoita”.  

Heidi ei keksi montaa asiaa, mitä työssään haluaisi muuttaa. Resurssit ovat toki ikuinen haaste julkisin varoin rakennetussa terveydenhuollossa, liittyi se sitten sähköisten järjestelmien kehittämiseen, ihmisten palkkaamiseen tai ajankäyttöön. ”Välillä olisi ihana vaan antaa ajatuksen lentää ja kokeilla kaikenlaista, digitaalisiakin mahdollisuuksia, mutta kun kaikki tulee aina hintalapun kanssa niin täytyy miettiä, mihin raha riittää”, hän pohtii. ”Tämän koronan voisin kyllä jo poistaa. Minulla on tällaisia pikku toiveita, että resurssit kuntoon ja korona pois”, hän toteaa pilke silmäkulmassa.  

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Aloita Physiotools-kokeilu