Allasterapia

Ben Wallerin laatima kuvasto soveltuu allasterapian ohjaajille. Kuvasto tarjoaa ajankohtaisen ja dynaamisen kokoelman terapeuttisia allasharjoitteita ja se perustuu nykykäsitykseen kuntoutuksesta (esim. liikehäiriöiden korjaamisesta ja keskivartalon hallinnasta). Harjoitukset on suunniteltu ensisijaisesti tuki- ja liikuntaelinten ongelmien hoitoon sekä urheiluvammojen jälkeiseen ja postoperatiiviseen kuntoutukseen. Kuvaston harjoitteita voi hyödyntää myös muunlaisen vesivoimistelun ohjaamisessa.

Tuotetiedot

Kuvastossa on painotettu toiminnallisia liikkeitä ja keskivartalon hallintaa, mutta kuvastosta löytyy myös tavanomaisia mobilisoivia, venyttäviä ja vahvistavia harjoituksia.  Kuvasto sisältää myös erilaisia vesijuoksutekniikoita, jotka esitetään myös videoin. Harjoituksissa käytetään eri syvyyksiä ja asentoja sekä monipuolisesti vesiharjoitusvälineitä. 

Kaikki veden erityisominaisuudet, erityisesti noste ja vastus sekä rotaationaaliset vääntövoimat on hyödynnetty harjoitteissa. Veden vaikutusten tunteminen auttaa terapeuttia mukauttamaan harjoituksia ja luomaan oman asiakkaansa tarpeisiin sopivan harjoitusohjelman. Sisältää näyttöön perustuvia harjoituksia.  

Sisältö

433 värivalokuvaa , 7 videota

Harjoitekielet

englanti, ruotsi, saksa, suomi, venäjä, viro