Itsestä huolehtiminen - Toimintaterapia

Kuvasto on suunniteltu avuksi terveydenhuollonammattilaisille, joiden toimenkuvaan kuuluu tukea ja edistää asiakkaittensa edellytyksiä mahdollisimman itsenäiseen päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

Tuotetiedot

Kuvasto sisältää vaiheittaiset ohjeet ADL-toimintoihin (wc-toiminnot, henkilökohtainen hygienia) sekä WC-toimintoihin ja apuvälineiden käyttöön. Kuvaston tavoitteena on edistää toimintakykyrajoitteisten henkilöiden itsenäistä suoriutumista päivittäisistä toimista erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Sopii käytettäväksi myös opetusvälineenä terapeuttien koulutuksessa.

Sisältö

207 piirroskuvaa

Harjoitekielet

englanti, farsi, ruotsi, saksa, suomi, venäjä