Motorisia aktiviteetteja lapsille

Erinomainen kuvasto toimintaterapeuteille, fysioterapeuteille ja opettajille yksilöllisten ohjelmien laatimiseen lapsille, joilla on koordinaatiovaikeuksia

Tuotetiedot

Kuvasto sisältää helposta vaikeaan luokiteltuja harjoitteita seuraavilta osa-alueilta: asennon hallinta, tasapaino, pallonkäsittelytaidot, kehontuntemus, motorinen suunnittelu, keskiviivan ylittäminen, leikkaaminen, hienomotoriikka, nivelstabiliteetti, visuomotorinen integraatio ja visuaalinen hahmottaminen.

Sisältö

252 piirroskuvaa

Harjoitekielet

englanti, ruotsi, saksa, suomi, turkki