Murtumien ehkäisy

Kuvasto soveltuu ikääntyvien harjoituksia ohjaaville liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Se sisältää tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa ylläpitäviä ja parantavia sekä liikkumisvarmuutta kehittäviä harjoituksia.

Tuotetiedot

Harjoitusten tavoitteena on kehittää tasapainoa seistessä ja liikkuessa, parantaa alaraajojen lihasvoimaa, kehittää liikkumisvarmuutta sekä ehkäistä kaatumisen seurauksena syntyviä murtumia. Harjoitukset ovat yksinkertaisia eikä niiden suorittamiseen tarvita monimutkaisia välineitä. Harjoitusohjelma on kehitetty yli 65-vuotiaiden murtumien ehkäisyyn. Ohjelman teho on tieteellisesti osoitettu erityisesti lonkkamurtumien ehkäisyssä. 

Näytä video

Sisältö

116 värivalokuvaa , 92 videota , 9 protokollaa

Harjoitekielet

englanti, ruotsi, suomi, tanska, turkki, venäjä