Nivelten virheasentojen ehkäisy

Soveltuu fysioterapeuteille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Kuvasto sisältää liikkuvuutta ylläpitäviä avustettuja tai passiivisia liikkeitä ylä- ja alaraajoille.

Tuotetiedot

Nivelten virheasentojen ehkäisyllä pyritään estämään kudosten lyhenemistä nivelessä ja sen ympärillä. Ehkäisevällä toiminnalla ylläpidetään liikkuvuutta esimerkiksi käsissä ja jaloissa, jolloin istuminen, kävely, seisominen ja muut toiminnot helpottuvat. Hyvä liikkuvuus edesauttaa parempaa työkykyä ja yksilön omatoimisuutta.  

Sisältö

67 piirroskuvaa

Harjoitekielet

arabia, englanti, espanja, norja, ruotsi, saksa, suomi, venäjä