Siirtymiset

Ohjeita itsenäisiin ja avustettuihin siirtymisiin pyörätuolinkäyttäjille ja heidän avustajilleen

Tuotetiedot

Ohjeet sisältävät erilaisia esimerkkejä siirtymisistä linja-autoon ja linja-autosta pois sekä pyörätuolista henkilöautoon ja autosta takaisin pyörätuoliin. Sisältöä voidaan käyttää pohjana laadittaessa yksilöllisiä ohjeita kunkin asiakkaan toimintakyky huomioiden. Ohjeet sisältävät yksinkertaiset kirjalliset ohjeet pyörätuolinkäyttäjille sekä heidän avustajilleen sekä valokuvat ja videot.

Näytä video

Sisältö

26 valokuvaa , 16 videota

Harjoitekielet

englanti, ruotsi, saksa, suomi