Eija Saarinko-Weidemann & Laura Koskinen

Näytä kaikki sisällöntuottajan kuvastot

Eija Saarinko-Weidemann ja Laura Koskinen ovat fysioterapeutteja ja potilassiirrot on heidän erikoisosaamisaluettaan.

Molemmilla on laaja-alaista kokemusta potilastyöstä. He kirjoittivat moduulin osana opinnäytetyötään monen vuoden aineiston kokoamisen jälkeen ja omasta käytännön kokemuksestaan potilassiirroista.