Erwin Welbergen

Näytä kaikki sisällöntuottajan kuvastot

Erwin Welbergen (Drs, Human Motion Sciences)

Liikunta ja liikkuminen on ollut yli 25 vuoden ajan Erwin Welbergenin toiminnan keskiössä. Hän on opiskellut liikuntakasvatusta, työskennellyt liikunnanopettajana ja myynyt ja markkinoinut liikuntalaitteita. Hänen päämääränään on parantaa ihmisten liikunta- ja toimintakykyä sekä terveyttä, jotta he voisivat liikkua helpommin, mukavammin ja tehokkaammin. Liikuntakasvatuksen opintojensa aikana Welbergen kiinnostui ihmistieteistä, kuten liikuntafysiologiasta, biomekaniikasta, urheilupsykologiasta ja oppimisen psykologiasta. Hän jatkoi opintojaan yliopistossa Amsterdamissa (Vrije Universiteit Amsterdam) pääaineenaan liikuntafysiologia ja sivuaineinaan biomekaniikka ja urheilupsykologia. Vuonna 1990 hän perusti yrityksen, joka työskentelee työympäristöjen, urheilun ja ergonomian parissa.