Gisela Gästrin

Näytä kaikki sisällöntuottajan kuvastot

Gisela Gästrin (LKT) on onkologian ja radiologian erikoislääkäri. Mama-ohjelma on Gisela Gästrinin kehittämä seulontamenetelmä rintasyövän varhaistoteamiseen.

Gästrin väitteli aiheesta tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 1994. WHO ja Suomen Syöpärekisteri ovat vuodesta 1973 myötävaikuttaneet tieteelliseen tutkimukseen ja ohjelman käytännön toteutamiseen Suomessa. Tri Gästrin on esittänyt Kansainvälisen Syöpäunionin kongresseissa tutkimustuloksia, käytännön toimintaa terveydenhuollossa ja jatkuvasti päivitettyä materiaalia. Eri maiden terveydenhuollon ammatihenkilöt voivat kansainvälisen mama-materiaalin avulla käyttää mamaohjelmaa rinnakkain mammografiaseulonnan ja lääkärin seulontatoiminnan kanssa.