Heather Jenkins

Näytä kaikki sisällöntuottajan kuvastot

Heather M.L. Jenkins, B.M.R. (PT) työskentelee fysioterapeuttina Winnipegin lastensairaalassa ja hänellä on yli 20 vuoden työkokemus.

North American Burn Unitsin toimeksiantaman tarvekartoituksen jälkeen Heather kehitti monitieteellisen ohjelman lapsipalovammapotilaiden kotiuttamiseen. Sen jälkeen hän teki kollegoidensa kanssa satunnaisotokseen perustuvan kontrollitutkimuksen nähdäkseen tämän uuden kotiuttamisohjelman tehon. Heather jatkaa tutkimustyötään lasten fysioterapian parissa.