ODL Liikuntaklinikka

Näytä kaikki sisällöntuottajan kuvastot

Tutkimusryhmässä koottiin yhteen monitieteinen osaaminen ja toteutettiin ensimmäinen väestötasoinen satunnaistettu liikuntatutkimus ikääntyneillä naisilla, joilla oli luustomittausten perusteella kohonnut riski saada murtuma.

Tutkimus osoitti ensimmäisen kerran tämän kaltaisen harjoittelun tehon lonkkamurtumien ehkäisyssä. Tutkimus tehtiin Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntalääketieteellisen Klinikan, Oulun yliopiston Terveystieteiden laitoksen ja Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian klinikan yhteistyönä. Harjoitteiden ja harjoitusohjelmien suunnittelijat: Raija Korpelainen, FT, terveysliikunnan professori ja Satu Siirtola, fysioterapeutti.