Shirley Sahrmann

Näytä kaikki sisällöntuottajan kuvastot

Tri Shirley Sahrmann (FAPTA, PhD, PT) on fysioterapian, neurologian, solubiologian ja fysiologian professori (Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri).

Sahrmann on myös liikuntatieteen laitoksen johtaja ja fysioterapian tohtorikoulutusohjelman apulaisjohtaja. Hänelle on myönnetty Amerikan fysioterapiayhdistyksen APTA:n korkein tunnustus, Cathrine Worthingham fellow –arvo ja hän on saanut työstään lukuisia palkintoja: Marion Williams Researchers Award, the Lucy Blair Service Award, Kendall Practice Award, Jon H.P. Maley Lecture Award, Mary McMillan Lecture Award ja lisäksi Washington University's Distinguished Faculty Award. Hän on Indianapolisin yliopiston kunniatohtori. Hän on kuulunut APTA:n johtokuntaan. Lukuisten kansallisten ja kansainvälisten esitelmien pitämisen lisäksi tri Sahrmann on ollut pääluennoitsijana WCPT:n kongresseissa sekä useissa kansallisissa kongresseissa. Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa on liikehäiriöoireyhtymien luokittelun kehittämisessä ja validoinnissa ja näiden oireyhtymien harjoitteluinterventiossa. Hänen kirjassaan Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes kuvaa liikehäiriöoireyhtymiä ja niiden hoitomenetelmiä. Hän tekee aktiivisesti kliinistä työtä erityisesti tuki- ja liikuntaelinkipupotilaiden parissa.