UKK-instituutti

Näytä kaikki sisällöntuottajan kuvastot

UKK-instituutin tehtävänä on edistää terveysliikuntaa. Tutkimus- ja kehittämisohjelmien tavoitteena on edistää ja säilyttää tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä, ehkäistä lihavuutta ja siihen liittyviä sairauksia sekä kehittää terveyden edistämisen käytäntöjä ja keinoja perusterveydenhuollossa.

Uusin tieto välitetään käytännön toimijoille terveydenhuollon ja liikunta-alan ammattilaisille järjestetyllä täydennyskoulutuksella. Lisäksi tuotetaan monenlaisia terveysliikunta- aineistoja, pääasiassa ammattilaisten käyttöön. UKK-instituutti on toiminut Tampereella vuodesta 1984 lähtien. Monitieteellisessä tutkimus- ja asiantuntijalaitoksessa työskentelee yli 50 henkilöä. www.ukkinstituutti.fi