Suoriutuminen kotona

Kuvasto soveltuu erityisesti fysioterapeuteille ja toimintaterapeuteille sekä muille vanhusten parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille. Kuvaston ohjeita voidaan hyödyntää myös omaishoitajien työn tukena.

Tuotetiedot

Kuvasto sisältää ohjeita päivittäisistä toimista suoriutumiseen, kuten esimerkiksi pukeutumiseen, liikkumiseen, siirtymisiin ja asentohoitoihin. Kuvastosta löytyy myös ikääntyville soveltuvia vahvistavia, rentouttavia ja liikelaajuutta lisääviä harjoituksia sekä tietoa apuvälineistä. Ohjeissa puhutellaan sekä hoitajaa tai avustajaa että asiakasta. Mukana on videoita, jotka ohjaavat asiakkaan kanssa työskentelevää ja asiakasta itseään tekemään harjoitukset ja toiminnot oikein sekä käyttämään tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä.

Sisältö

133 piirroskuvaa , 127 videota

Harjoitekielet

englanti, ruotsi, saksa, suomi