Venyttely

Kuvasto ohjaajalle tai terapeutille venyttelyharjoituksia sisältävien ohjelmien laatimiseen

Tuotetiedot

Sisältää vartalon ja ylä- ja alaraajojen venytyksiä sekä ohjeita muun muassa erilaisiin venytystekniikoihin ja lämmittelyyn. Harjoitteita tulisi käyttää progressiivisesti, aloittaen helpoimmasta ja edeten vaikeampiin harjoituksiin. Jokaiseen harjoitteeseen voi käyttää erilaisia venytystekniikoita staattisesta venytyksestä PNF-tekniikoihin.

Sisältö

124 piirroskuvaa , 111 videota

Harjoitekielet

englanti, norja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä