Yleinen neurologia

Kuvasto on suunniteltu fysioterapeuteille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät neurologisten asiakkaiden parissa/neurologisessa kuntoutuksessa.

Tuotetiedot

Kuvasto sisältää hienomotoriikan, vartalonhallinnan sekä alaraajojen ja yläraajojen hallinnan harjoituksia. Lisäksi kuvastossa on mobilisoivia, venyttäviä ja vahvistavia harjoituksia koko keholle. Kuvasto on helposti yhdistettävissä muiden neurologisten kuvastojen kanssa.

Sisältö

112 piirroskuvaa

Harjoitekielet

arabia, englanti, farsi, hollanti, norja, ruotsi, saksa, suomi, turkki