Ben Waller

Visa alla övningsbanker av denna författare

Ben Waller är forskare vid Jyväskylä universitet i Finland. Ben är doktorand som blir färdig med sin avhandling i slutet av 2016, där han vid Jyväskylä universitet undersökte vattenstyrketräningens effekt på symptom, funktion, kroppssammansättning och brosk hos kvinnor med lindrig knäostoarthrit. Hans aktuella forskningsområde är fokuserat på effekterna av nedsänkning och vattenträning på det neuromuskulära systemet, både hos friska personer och olika patientgrupper.

Ben har publicerat ett antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter om vattenterapi. Han examinerade från School of Health Professions, University of Brighton år 2001 och från University of Jyväskylä (Finland) år 2010 till magister i hälsovetenskaper. Ben har en 15 årig klinisk bakgrund som specialist på muskel- och idrottsskador och ortopedi. Han har erfarenhet av olika patientgrupper från personer med kronisk smärta till elitidrottare. Han är kvalificerad föreläsare inom olika vattenterapimetoder och undervisar i många europeiska länder.