Gisela Gästrin

Visa alla övningsbanker av denna författare

Gisela Gästrin var medicine och kirurgie doktor. Mamaprogrammet som screening för tidig upptäckt av bröstcancer utvecklades i Finland av specialläkaren i radiologi Gisela Gästrin, som doktorerada i ämnet vid Tammerfors Universitet i Finland år 1994. WHO och Finlands Cancerregister har medverkat i forskning och praktisk implementering av programmet i Finland sedan år 1973.

Gisela Gästrin var under flera årtionden aktiv vid Internationella Cancerunionens världskongresser där hon presenterade forskningsresultat, praktisk verksamhet i hälsovården och uppdaterade konstant materialet. Hälsovårdspersonal i olika länder kan med stöd av internationellt mama-material använda mamaprogrammet parallelt med mammografiscreening och screening med läkarundersökning. (Bok: Cancer of the Breast, Saunders 2002)