H Duane Saunders

Visa alla övningsbanker av denna författare

H. Duane Saunders, MS PT, är klinisk sjukgymnast och industriell konsult i förebyggning av rygg-, belastnings- och förslitningsskador.

Han har examen i sjukgymnastik och i vuxenutbildning från Kansas State University och Mayo Foundation. Under sin 30 åriga verksamhet, har han etablerat sig som en av världens främsta experter på ryggvård och förebyggning av ryggskador. Han har publicerat ett stort antal artiklar, böcker och audiovisuella program, och hållit flera hundra föredrag vid konferenser och seminarier samt rådgivit flera tusen patienter, kommunala förvaltningsmän, industiarbetare och hälsovårdsarbetare i specialiserad ryggvård.