The Hygenic Corporation

Visa alla övningsbanker av denna författare

The Hygenic Corporation grundades 1925 av Walter P. Keith som hade köpt Hygenic Dental Rubber Company. Thera-Band® är en avdelning av The Hygenic Corporation som är ledande utvecklare av nya produkter samt stöder vetenskaplig forskning på träningens positiva effekter på rehabilitering, muskelstyrka, olycksförebyggande och fitness.

1999 företaget grundade Thera-Band® Academy en internationell organisation bestående av ledande läkare, terapeuter, tränare och universitets fakulteter. Akademins syfte är att främja forskning och att samla in information för att skapa en internationell informationsbas om behandling och förebyggande av skador och sjukdomar med hjälp av träning. Namnet Thera-Band®. introducerades 1978 och har sedan dess haft gott anseende bland terapeuter och tränare. Thera-Band® produkter för motståndsträning har godkänts av American Physical Therapy Association (APTA). För mer information om Thera-Band® produkter, besök www.thera-band.com eller www.hygenic.com.