Jan Wonnevi

Visa alla övningsbanker av denna författare

Jan Wonnevi, Leg. sjukgymnast, Examen OMT steg 3, har varit privatpraktiserande sjukgymnast i Stockholm efter sjukgymnastexamen 1981 på Karolinska Institutet. Sedan 1987 har han varit huvudlärare på OMT-sektionens rygg- och extremitetskurser.

Jan har deltagit i utvecklingsarbetet för att formalisera och utveckla OMT-utbildningen i Sverige. Sedan 1990 har han varit huvudlärare på OMT2 och OMT3 och har sedan många år tillbaka varit censor vid examinationer som arrangerats av OMT-Lärarråd inom LSR.