Lee Ann Higginbotham

Visa alla övningsbanker av denna författare

Lee Ann Higginbotham PT, MHS, CHT utvecklade modulen i nära samarbete med handterapeuterna på Milliken Hand Center och Barnes-Jewish Hospital samt fakultetsmedlemmar från sjukgymnastikprogrammet i Washington University.

Hon tog sin sjukgymnastexamen år 1989 i Washington University i Saint Louis, blev certifierad handterapeut 1995 och avlade masters examen i hälsovetenskap med inriktning mot sjukgymnastik 1996. Lee Ann arbetar som klinisk specialist på Barnes-Jewish Hospital, BJC Healthcare i Saint Louis. Hon arbetar på deltid som lektor i sjukgymnastikprogrammet i Washington University und undervisar i kurser som handlar om övre extremitets diagnoser och behandling. Hon undervisar arbetsterapeuter och sjukgymnaster i undersöknings- och behandlingstekniker så som ortostekniker med hand och övre extremitetsskador.