Leif Birath

Visa alla övningsbanker av denna författare

Leif Birath, leg. sjukgymnast, utbildad gymnastikdirektör, friskvårdspedagoglärare. Är auktoriserad ergonom/Professional Ergonomist. Utbildad inom ingenjörsutbildningens industriella designprogram.

Har utvecklat och startat en ettårig personlig- och elevassistentutbildning samt en ettårig friskvårdspedagogutbildning med certifiering av massörer och personliga tränare. Leif har arbetat inom företagshälsovård som företagsgymnast i tjugo år och tillhör en av de pionjärer som byggt upp svensk företagshälsovård. Där arbetade han med yrkesinriktad rehabilitering, utveckling av arbetsmetoder och utbildningar inom arbetsmiljön. Leif Birath har tjugo års erfarenhet i folkhögskola som sjukgymnast och friskpedagoglärare. Medverkat att starta Branschrådet för Hälsa för folkhögskolor som har yrkesinriktade hälsoutbildningar. Branschrådet kvalitetssäkrar folkhögskolornas certifieringar av elever.