Mark Comerford

Visa alla övningsbanker av denna författare

Mark Comerford B.Phty, MCSP, MAPA tog sin sjukgymnastexamen år 1980 i Australien i Queensland universitetet.

Han flyttade till Storbritannien 1992 och började kursverksamheten i dynamisk stabilitet och muskelbalans för postgraduate studenter. Processen växte sedan gradvis till kurser i kinetisk kontroll av rörelseutslag Kinetic Control Movement Dysfunction Courses. Mark Comerford är seniorchef för Kinetic Control UK, gästlektor för sjukgymnastikavdelningen vid universitet i Keele i Storbritannien och arbetar kliniskt i sin privatpraktik. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar rörande omskolning av lokala och globala muskler för förbättring av ledstabilitet, skrivit konferensrapporter och givit kurser inom bedömning/undersökning av muskelimbalanser och användning av övningar som behandlingsmetod för mekanisk stabilitets dysfunktion. Mark har undervisat och deltagit med föredrag vid konferenser i Storbritannien, Australien, Schweiz, Finland, Irland, Nederländerna, USA, Kanada, Sydafrika, Norge och Danmark. Författarens webbsida: www.kineticcontrol.com