Oulu Deaconess Institute

Visa alla övningsbanker av denna författare

Department of Sports and Exercise Medicine, Oulu Deaconess Institute, i samarbete med institutionen för hälsovetenskaper inom Uleåborgs universitet och neurologkliniken i Uleåborgs universitetssjukhus.

Raija Korpelainen, FD, professor i hälsofrämjande fysisk aktivitet
Satu Siirtola, fysioterapeut