UKK-institutet

Visa alla övningsbanker av denna författare

UKK-institutet, är en finländsk forsknings- och expertinstans på området hälsofrämjande motion.

UKK-institutets syfte är att främja folkhälsan. Syftet är att genom forskning, utbildning och kommunikation stimulera människor att anta en hälsosam livsstil och att minska antalet skador som inträffar i hemmet eller på fritiden. UKK-institutet stödjer med sin verksamhet beslutsfattande som främjar den nationella hälsopolitiken. Forskning, utvecklingsprojekt, utbildning och expertarbete utförs på följande områden: Främjande av funktionsförmågan och den fysiska aktiviteten hos äldre personer; Minskande och förebyggande av övervikt och fetma och relaterade sjukdomar; Hälsofostran och hälsobefrämjande arbete i primärvården; Förebyggande av fallrelaterade och osteoprosrelaterade frakturer; Förbättring av säkerheten vid fysisk träning. För mer information på engelska se: www.ukkinstituutti.fi/en