Virpi Fagerström

Visa alla övningsbanker av denna författare

Virpi Fagerström, fysioterapeut, magister i hälsovetenskaper, yrkesfysioterapeut.

Virpi är specialiserad på ergonomi, kroppskontroll och arbetssäkerhet och är instruktör och forskare. Hon är grundare och verkställande direktör för Ergomentor Oy, ett företag som är specialiserat på ergonomi, arbetssäkerhet och fysioterapi. Ergomentor organiserar utbildningar för social- och hälsovårdssektorn och producerar kursmaterial relaterat till dess specialitet.

Att förstå en persons grundläggande rörelse och belastningsfaktorer är avgörande för fysisk ergonomi. Ergonomi är mer än bara fysisk ergonomi. Virpi betonar att ergonomi måste förstås som ett brett koncept som tar hänsyn till individen, arbetet, miljön och de hjälpmedel som används. Ergonomi kombinerar organisatorisk, kognitiv och fysisk ergonomi.