Erbjudande för utbildningsinstitutioner

Skolor, universitet och högskolor kan använda Physiotools Premium GRATIS i studiesyfte. Programmet kan användas från vilken enhet som helst med internetaccess. Physiotools är en värdefull resurs för både lärare och studenter. Programmet används i skolor och på universitet och högskolor runt om i världen.

Vilken nytta ger EDU-licens:

  • ett stort utbud av innehåll för olika discipliner, inklusive evidensbaserade protokoll och mallar
  • enkelt sätt att göra kursarbeten och fallstudier
  • ett lätt sätt att åskådliggöra god medicinsk praxis och användning av protokoll
  • bra undervisnings- och utvärderingsverktyg
  • utmärkt förberedelse för det kommande arbetet
  • introduktion till att skapa träningsprogram
  • det går att lägga till egna övningar och digitala bilder

Inkluderar 40 gratis licenser

Upp till 40 lärare och studenter kan använda Physiotools Premium samtidigt. När en av 40 loggar ut, så kan en annan logga in. Antalet licenser begränsar inte hur många användarkonton ni lägger upp, alla inom er organisation kan ges ett eget användarnamn och lösenord och få tillträde till Physiotools.

EDU-licensen är endast avsedd att användas i utbildningssyfte och får inte användas för patient- eller klientarbete.

En utbildningsinstitution kan beställa EDU-licens genom att fylla i formuläret nedan (om du är student, vänd dig till din handledare / lärare / föreläsare).