Hur man styr enkel rörelse

News | 14 September 2020
Hur man styr enkel rörelse

Den här artikeln ger ett praktiskt perspektiv baserat på interceptiva studier av kroppsmedvetenhet och polyvagal teori.

Den undersöker sätt att hjälpa klienter att lära sig och fördjupa sin känsla av enkel rörelse. Som proffs undervisar vi också närvaro av vårt kroppsspråk. Det speglas och avslöjas för klientens nervsystem.

Artikeln har skrivits av Hilkka Virtapohja, en erfaren finsk fysioterapeut som är specialiserad på terapeutisk träning. Hon strävar efter att ge sina kunder verktyg för att öka deras kroppsmedvetenhet, förebygga skador och stödja den naturliga helande processen.

Läs artikeln 

Det finns en ny mall i Physiotools: Avslappnad ryggradshållning - Övningar för kroppskännedom.

Mallen har skapats av Hilkka Virtapohja. För att se mallen, gå till sidan Övningar inne i Physiotools, välj mallar och skriv mallnamnet eller delen av namnet i sökfältet.