JEMS® Connected and Controlled Upper Extremity

News | 22 March 2018

JEMS® Connected and Controlled Upper Extremity gör att du effektivt kan ta itu med specifik kontroll, samordning, stabilitet och rörlighet i den övre kvadranten, med tonvikt på rörelsekvalitet och kroppskännedom.

Den är utformad för att fungera nära med vår tidigare övningsbank JEMS® Progression av dynamiska rörelser för bålen och nedre delen av kroppen för enkel integration av den övre kvadranten i hela kroppens normala rörelse.

Högt respekterad internationell lektor, fysioterapeut, prestationskonsult och författare Joanne Elphinston har utvecklat JEMS® i över tjugofem år. 

Metoden lärs ut internationellt sedan mitten av 1990-talet och Joannes tillvägagångssätt används av bland annat; barnläkare, geriatrik, ortopedi, reumatologi, sport och idrottsutveckling. Mer information: www.jemsmovement.com

JEMS®  ingår i PhysioTools Online Premium-prenumerationen.

Dessa övningar är ännu inte översatta till svenska men då du kan lätt skriva egna instruktionstexter är de mycket användbara.