Andningsvård

Denna andningsmodul riktar sig till sjukgymnaster som behandlar patienter som har eller riskerar att få försämrad andningsfunktion. Innehåller ett stort antal övningar; bland annat för att främja optimal sekretmobilisering, övningar för att förbättra den alveolära ventilationen samt övningar för att förbättra den fysiska förmågan vid nedsatt lungfunktion.

Produktdetaljer

I modulen finns övningar som passar för patienter i såväl sluten- som öppenvård. Det kan vara patienter med obstruktiv eller restriktiv lungsjukdom, postoperativa patienter och patienter med neurologisk sjukdom som pga nedsatt muskelstyrka kan få sekundära lungbesvär. I modulen återfinns bland annat följande: andningstekniker, sekretmobiliseringstekniker, inhalationsteknik, rörlighetsträning, styrketräning, konditionsträning, patientutbildningsmaterial. Övningarna är dels sådana som patienten själv kan utföra och dels sådana som kräver sjukgymnastassistens.

Innehållet

122 Färgfotografier, streckteckningar , 105 videosekvenser

Utskriftsspråk

danska, engelska, finska, svenska, tyska