Att klara sig i det egna hemmet

Den här modulen vänder sig till fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hemvårdsassistenter och andra som hjälper och vårdar äldre personer.

Produktdetaljer

Modulen innehåller både självständiga och assisterade sektioner för bland annat följande områden; förflyttning från säng, påklädning, toalettbesök, hjälpmedel för mobilitet och övningar. Övningarna är speciellt utvecklade för de äldre. Instruktionerna är skrivna med tanke på både vårdtagare och assistent. Modulen innehåller videosekvenser för att lära terapeuter, assistenter och de äldre att använda diverse hjälpmedel och att utföra olika aktiviteter och övningar på rätt sätt.

Innehållet

133 Stäckteckningar , 127 videosekvenser

Utskriftsspråk

engelska, finska, svenska, tyska