Balansträning & prevention av fallskador

Modulen används av sjukgymnaster, personer som arbetar inom geriatrin, personliga tränare, fitnessinstruktörer, idrottsterapeuter och forskare som ger övningar till personer vilka behöver förbättra sin balans och muskelstyrka för att förhindra fall och benbrott.

Produktdetaljer

Balansträning & prevention av fallskador är ett balans- och styrketräningsprogram för att förhindra fall. I modulen hittar du övningar som förbättrar balansen, ökar styrkan och snabbhetsstyrkan. För att förhindra fall behövs snabbhetsstyrka, för att t.ex. snabbt kunna ta ett steg eller för att snabbt ta stöd. Övningarna är ämnade för rehabilitering och allmän träning. De används av sjukgymnaster, personer som arbetar inom geriatrin, personliga tränare, fitnessinstruktörer, idrottsterapeuter och forskare. Den största riskfaktorn för fallolyckor hos äldre är muskelsvaghet, balansproblem och förekomsten av tidigare fallolyckor. Styrke- och balansträning kan minska antalet fall och fallskador med 15-50%.

Innehållet

123 Färgfotografier, streckteckningar

Utskriftsspråk

arabiska, engelska, finska, franska, japanska, svenska, tyska