Columna undersökning och behandling

Modulen riktar sig till terapeuter som har kunskap i manuell terapi.

Produktdetaljer

Den är ett utmärkt medel att stimulera och hjälpa användaren till att utveckla och fördjupa sina kunskaper inom ämnesområdet. Modulen innehåller undersöknings- och behandlingstekniker för cervicalcolumna, thoracalcolumna, lumbalcolumna/SI-led. Genom att läsa texten, se på videofilmen samt skriva egna kommentarer till detta kan man fortlöpande träna upp sitt manuella kunnande.

Innehållet

133 färgfotografier , 132 videosekvenser

Utskriftsspråk

engelska, finska, svenska