Hållning Arbetsställning och Ergonomi för Rygg och Extremiteter

Denna modul är avsedd för hälsovårdspersonal som är specialiserad på ergonomi. Den innehåller information om rygg och extremiteter, anatomiska strukturer, hållning/arbetsvanor, ergonomi, lyftning och hantering.

Produktdetaljer

Modulen innehåller råd för klienter/patienter i form av förebyggande träningsprogram, både hemma eller på arbetsplatsen. Genom information ges större möjlighet till egenvård. Författaren har använt vardagsspråk då det är möjligt, i stället för komplicerade medicinska uttryck.

Innehållet

159 Streckteckningar

Utskriftsspråk

danska, engelska, finska, norska, persiska, portugisiska, svenska, tyska