Idrotts- och Motionsskador

Designat för yrkesverksamma som ansvarar för rehabilitering av idrotts- och motionsskador.

Produktdetaljer

Denna modul består av pedagogiska illustrationer i fyrfärg som beskriver anatomi, skador samt uppkomstmekanismer och operationsbilder avseende överbelastnings-, ledbands- och meniskskador. Bildernas detaljer är koncentrerade till det aktuella skadeområdet, detta för att förtydliga och förenkla informationen till patienten. Bilderna är avsedda att användas som ett redskap i samband med patientinformation, vid svarande på frågor från patienten eller i utbildningssyfte.

Innehållet

122 Färgteckningar , 40 planscher i pdf format

Utskriftsspråk

engelska, ryska, svenska, tyska