Kardiovaskulära övningar och flexibilitetsträning

Den här modulen har utvecklats för sjukgymnaster och terapeuter. Denna modul innehåller stående och sittande kardiovaskulära (anpassade) och flexibilitetsövningar som passar för en bred skala av patient-/klientgrupper med olika konditionsnivåer.

Produktdetaljer

Den här modulen har utvecklats för sjukgymnaster och terapeuter som arbetar med patieter/klienter inom områdena hjärtrehabilitering, lungrehabilitering, perifera kärlsjukdomar, äldrerehabilitering och förbyggande av fallolyckor, muskel- och skelettrehabilitering, mentalhälsa, vikthantering, diabetes, osteoporos, hälsorelaterad kondition. Modulen inkluderar 9 färdiga program: lätta, måttliga och svåra träningsprogram med sittande och stående övningar, hjärträning, lungträning och osteoporosträning.

Innehållet

302 Streckteckningar, färgfotografier , 9 Protokoll/Mallar

Utskriftsspråk

engelska, finska, svenska, tyska