The Knee (Taping)

Avsedd för sjukgymnaster, idrottsterapeuter, tränare och läkare som behandlar kroniska knäsmärtor t.ex. idrottskador eller osteoartrit.

Produktdetaljer

Den innehåller tejpningstekniker, omskolning av höftflexorer, gluteus medius, hamstrings, quadriceps och ITB. McConnell råd innehåller vanliga frågor, råd för hantering av osteoartrit (under rubriken att hantera OA) och allmänna råd. Modulen innehåller diverse protokoller gjorda av författaren om tejpning av knät, hantering av knät, hantering av osteoartrit och allmän information.

Innehållet

75 streckteckningar , 13 Protokoll/Mallar

Utskriftsspråk

engelska, italienska, spanska, svenska, tyska