Kontrakturprofylax

Denna modul är avsedd för sjukgymnaster och hälsovårdspersonal. Den innehåller assisterade (eller passiva) övningar för övre och nedre extremiteterna.

Produktdetaljer

Med kontrakturprofylax menar man att förebygga sammandragningar/ förkortningar av vävnader i eller kring leder. Kontrakturprofylax gör att rörligheten t.ex. i armar och ben bibehålls och därigenom underlättar sittande, gående, stående samt andra aktiviteter som kräver god rörlighet. Bra rörlighet ger bättre arbetsförmåga och bättre självständighet för individen

Innehållet

67 Streckteckningar

Utskriftsspråk

arabiska, engelska, finska, norska, ryska, spanska, svenska, tyska