Ländryggsbesvär

Denna modul är ett pedagogiskt verktyg där anatomi, skador/sjukdomar samt ergonomi åskådliggörs med enkla och lättförståeliga illustrationer och texter.

Produktdetaljer

Det är utformat för att kunna användas vid förmedlandet av information till personer helt utan medicinska kunskaper. Materialet skapar bra förutsättningar för att ge åhöraren/patienten möjlighet att se sambandet mellan ogynnsamma belastningar, ryggbesvär och smärta/värk liksom hur man själv kan påverka detta med ergonomiska förändringar, fysiskt aktivitet m.m. och hur man därmed kan erhålla en högre livskvalité.

Innehållet

107 färgteckningar , 33 planscher i pdf format

Utskriftsspråk

engelska, finska, svenska