Logopedi

Modulen innehåller information till patienter, övningar och andra träningstips för en förbättrad verbal kommunikation och sväljförmåga.

Produktdetaljer

Modulen är tänkt för patienter med neurologiska funktionsnedsättningar efter stroke, traumatisk hjärnskada eller andra neurologiska skador och sjukdomar. Den kan också användas för patienter med huvud/halscancer eller andra tillstånd som påverkar verbal kommunikation och sväljning.
Modulen kan användas för patienter i flera olika sammanhang, både för inneliggnade i postakuta skeden och för rehabilitering på sjukhus eller rehabiliteringskliniker samt för polikliniska patienter vid logopedmottagningar.

Innehållet

105 färgfotografier, streckteckningar

Utskriftsspråk

engelska, svenska