Mamaprogram - Självundersökning av brösten för screening

En modul som hjälper vårdpersonal att ta fram informationshandledningar som beskriver hur kvinnor regelbundet och tekniskt korrekt kan genomföra egna undersökningar av sina bröst för tidig upptäckt av bröstcancer.

Produktdetaljer

Mamaprogrammet för tidig upptäckt av bröstcancer består av personlig handledning av hälsovårdspersonal till kvinnor för att åstadkomma: a) tekniskt riktig och regelbunden självundersökning av brösten; b) självanteckningar för påminnelse och uppföljning med hjälp av ett speciellt "Mamakort"; c) uppsökande av läkare/klinisk mammografiundersökning vid självupptäckt av eventuella förändringar från det normala i brösten. Mama-materialet innehåller: 1. Medicinsk information och illustrationer om friska och sjuka bröst 2. Miniaffisch för läkare, att trycka ut: a) tekniken vid klinisk undersökning b) påminnelse om information till klienten om självundersökning 3. Mamakort för varje kvinna, att trycka ut.

Innehållet

42 Streckteckningar , 2 planscher i pdf format

Utskriftsspråk

engelska, finska, svenska