Motionshandbok - Förbättrad höftfunktion

För yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och fitnessbranschen. Modulen innehåller styrke- och balansövningar för situationer då det ena benets muskelstyrka av en eller annan orsak är svagare än det andra benets. Målsättningen är att på ett effektivt och snabbt sätt höja det svagare benets muskelstyrka till samma nivå som det starkare benet.

Produktdetaljer

I bilderna är det svagare benet märkt med ett rött band. Under de första veckorna skall de svagare musklerna vänjas vid övningsrörelserna. Under de påföljande veckorna ökas belastningen i övningarna för det svagare benet. Detta konditionsprogram är en start till att stärka benmuskulaturen och förbättra balansen. Som fortsättning lämpar sig Motionshandbok 60+ som fokuserar på att öka muskelstyrkan och förbättra balansen och uthålligheten.

Innehållet

60 Färgfotografier , 5 Protokoll/Mallar

Utskriftsspråk

finska, svenska