Motoriska aktiviteter för barn

Detta är en utmärkt tillgång för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och lärare för att snabbt designa ett personligt program för att stödja barn som har svårigheter med koordinationen.

Produktdetaljer

Det innehåller aktiviteter som är graderade från enkla till svåra. Dessa aktiviteter kan vara utvalda från kategorier som innehåller: hållning, balans, bollfärdigheter, kroppskännedom, motorisk planering, korsa mittlinjen, att klippa, finmotoriska färdigheter, ledstabilitet, visuell motorisk integrering och visuell bearbetning.

Innehållet

252 Streckteckningar

Utskriftsspråk

engelska, finska, svenska, turkiska, tyska