Nack- och skulderbesvär

Denna modul är ett pedagogiskt verktyg där anatomi, skador/sjukdomar samt ergonomi åskådliggörs med enkla och lättförståeliga illustrationer och texter. Det är utformat för att kunna användas vid förmedlandet av information till personer helt utan medicinska kunskaper.

Produktdetaljer

Denna modul

  • skapar bra förutsättningar att se sambandet mellan ogynnsamma belastningar, nackbesvär och smärta/värk.
  • förklarar hur man själv kan påverka detta med ergonomiska förändringar, fysiskt aktivitet m.m.
  • förklarar hur man därmed kan erhålla en högre livskvalité.

Innehållet

125 färgteckningar , 38 planscher i pdf format

Utskriftsspråk

engelska, finska, svenska