Pediatrik Andning

Modulen har utvecklats för att hjälpa terapeuter att snabbt producera information och träningprogram för barn, deras föräldrar och skötare.

Produktdetaljer

Den innehåller andningsbefrämjande tekniker och övningar för babies, barn och tonåringar. Det finns olika dränagelägen med hjälp av tyngdlagen, andningsövningar, övningar för thorakal rörlighet och råd om viloställningar. Lek- och spelförslag finns också med.

Innehållet

66 streckteckningar

Utskriftsspråk

arabiska, danska, engelska, estniska, finska, franska, holländska, norska, persiska, ryska, spanska, svenska, tyska